Przeglądy gazowe - Warszawa

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane właściciel nieruchomości, zarządca lub lokator ma obowiązek nie rzadziej niż raz w roku dokonać okresowej kontroli instalacji gazowych. Czynność ta polega na sprawdzeniu ich stanu technicznego oraz sprawności. Mogę Państwa wyręczyć w tym zadaniu, ponieważ przeglądy gazowe w Warszawie to jedna z usług świadczonych przez moją firmę. Podczas kontroli weryfikuję:

  • stan elementów znajdujcych się w piwnicach,
  • piony i poziomy gazowe,
  • miejsca przejścia przewodów przez ściany zewnętrzne.

Wykonywane przeze mnie przeglądy instalacji gazowych w Warszawie obejmują także sprawdzanie szczelności kurków, połączeń gwintowanych i elastycznych, gazomierzy oraz aparatów gazowych.

przegląd instalacji

Przegląd instalacji gazowej

System, jakim jest instalacja gazowa, powinien być regularnie sprawdzany, ponieważ tylko wtedy będzie bezpieczny w użytkowaniu. Przegląd tego typu elementów dotyczy kontroli szczelności oraz usuwania nagromadzonych zabrudzeń. Warto pamiętać, że są one łatwopalne, co oznacza, że w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości wzrasta ryzyko występowania pożarów. Z tego właśnie powodu przeglądy instalacji gazowej nie powinny być bagatelizowane. Zadanie to należy powierzyć doświadczonemu gazownikowi, mającemu niezbędne uprawnienia.

Do najczęściej występujących nieprawidłowości związanych z instalacją gazową zalicza się nieszczelności. Z pozoru wydają się one niegroźne, jednak w rzeczywistości niejednokrotnie przyczyniają się do ulatniania się gazu, a co za tym idzie – powstawania groźnych dla życia wybuchów. W takich sytuacjach warto skontaktować się ze specjalistą, jakim jest gazownik z uprawnieniami, zajmujący się przeglądami, który wykona próbę szczelności instalacji gazowej.

Gazownik z uprawnieniami

Swoją pomoc kieruję do mieszkańców Warszawy, którzy cenią sobie krótki czas oczekiwania na realizację zlecenia oraz niezawyżone ceny. Od lat sprawdzam instalacje gazowe znajdujące się w domach jednorodzinnych oraz innych obiektach. Moja praca związana jest również z montażem sieci, ocenianiem stanu technicznego poszczególnych elementów oraz ich wymianą zawsze wtedy, gdy jest to niezbędne. Jestem gazownikiem posiadającym wszelkie niezbędne uprawnienia. Projektuję proste instalacje, naprawiam różnego rodzaju urządzenia oraz usuwam nieszczelności i wykonuję przeglądy gazowe w Warszawie. Zalecam także zakup nowych kurków gazowych w momencie, gdy uległy one zużyciu, kontroluję szczelność złączy rurociągów i podłączam kuchenki czy inne elementy po zakończeniu prac.

Moje usługi obejmują szczegółowe przeglądy instalacji gazowej, polegające na kontrolowaniu złączy przewodów, połączeń z gazomierzami oraz armaturą. Każdorazowo sprawdzam dostęp do kurków i badam stężenia gazu znajdującego się w piwnicach oraz na górnych piętrach. Szacuje się, że tego typu usługa powinna być wykonywana przynajmniej raz w ciągu 12 miesięcy, szczególnie wtedy, gdy mieszkańcy korzystają z gazu do ogrzewania domu lub w trakcie gotowania. Warto pamiętać, że nieszczelna instalacja stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia, a na dodatek negatywnie wpływa na wysokość rachunków za gaz. Jako gazownik z uprawnieniami gwarantuję szczegółowy przegląd instalacji gazowej w Warszawie oraz doradztwo w zakresie poprawnego dbania o poszczególne systemy.

instalacja
przegląd instalacji

Sporządzanie protokołów przeglądów instalacji gazowych

Wszystkie przeglądy instalacji gazowych w Warszawie kończą się sporządzeniem protokołu. W dokumencie tym znajdują się informacje o dacie wykonania kontroli i jej zakresie, wynikach przeprowadzonych pomiarów, uwagach oraz zaleceniach po przeglądach, a także ustaleniach związanych z dopuszczeniem systemu gazowego do dalszego użytkowania. Protokół musi zostać podpisany przez osobę przeprowadzającą przegląd gazowy, a także przez właściciela lub zarządcę nieruchomości.