Próba szczelności systemu gazowego w Warszawie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku wszystkie instalacje gazowe, zanim zostaną oddane do użytku, muszą przejść próbę szczelności. Celem tego jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom. Jako doświadczony gazownik z niezbędnymi uprawnieniami podejmuję się wykonania próby szczelności instalacji gazowych w Warszawie w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, biurach oraz pozostałych obiektach budowlanych.

Kiedy przeprowadza się próbę szczelności instalacji gazowej?

Sprawdzanie szczelności najczęściej przeprowadzam w momencie stworzenia nowej instalacji gazowej lub po zmodernizowaniu istniejącego układu. Usługi w tym zakresie wykonuję również w sytuacji, gdy instalacja została wyłączona z użytkowania na ponad 6 miesięcy, a właściciel obiektu chce ponownie jej używać. Do skorzystania z moich usług zachęcam również właścicieli budynków, w których system gazowy nie został napełniony w ciągu pół roku od przeprowadzenia generalnej próby szczelności. Jeśli zależy Państwu na bezpieczeństwie, zachęcam do skorzystania z moich usług związanych z przeprowadzeniem próby szczelności instalacji gazowej w Warszawie.

Sporządzanie protokołu próby szczelności instalacji gazowej

Po każdej przeprowadzonej próbie szczelności instalacji gazowej sporządzam protokół. W dokumencie tym znajdują się informacje o wartościach pomiarów, a także o urządzeniach, jakie zostały użyte do ich wykonania. Protokół musi zostać podpisany przez właściciela obiektu budowlanego lub zarządcę nieruchomości, a także osobę, która sprawdzała stan systemu gazowego. Jeżeli gospodarz budynku nie posiada poświadczenia o przeprowadzeniu próby szczelności instalacji gazowej, oddanie lokalu do użytku nie jest możliwe. Wszystkie osoby z Warszawy i okolic, które są zainteresowane moimi usługami, zapraszam do współpracy.

Skontaktuj się